Polecamy

Zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z budową świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach”

logo Rządowy Fundusz.jpeg

Inwestycja dofinansowywana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego dalej: „Funduszem”.

W dniu 02.11.2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – ZAKŁADEM OGÓLNO-BUDOWLANYM „PROFI-BUD” Krzysztof Segalewicz, ul. Klonowa 1,
49-313 Lubsza, na kwotę 734 156,25 zł.  Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 15.12.2022 r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg