Polecamy

Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

W związku z ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Lubsza zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022/2023.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Lubsza pozwolą na określenie skali potrzeb gospodarstw domowych na węgiel kamienny i pomogą odpowiednio zaplanować działania w zakresie jego zakupu oraz dystrybucji.

W założeniach zawartych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, samorządy będą mogły kupić węgiel od podmiotów wprowadzających do obrotu paliwo stałe, a następnie sprzedać go mieszkańcom po cenie preferencyjnej zgodnie z ustawą.

Zgodnie z założeniami ustawy osobą uprawnioną do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Ponadto zgodnie z założeniami ustawy i rozporządzeń, będzie można zakupić łącznie do 1,5t ton do 31.12.2022r. i 1,5t od 01.01.2023r.

Prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie o niezwłoczne dostarczanie wypełnionego druku zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel kamienny w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza (sekretariat). Wypełnione, podpisane i zeskanowane druki można również przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl , bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia druku zapotrzebowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Zgłoszenie nie jest wnioskiem o zakup, a jedynie wstępnym rozeznaniem potrzeb w zakresie zapotrzebowania na węgiel kamienny w Gminie Lubsza.

Na podstawie złożonego zapotrzebowania, wnioskodawcy będą mogli złożyć docelowy wniosek o zakup paliwa po preferencyjnej cenie.

Do pobrania: DOCXdruk zgloszenia zapotrzebowania.docx (20,40KB)

PDFdruk zgloszenia zapotrzebowania.pdf (289,16KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg