Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.)

Do pobrania: 

PDFProgram Wspólpracy na 2023r.doc.pdf (507,00KB)

DOCformularz konsultacji 2022.doc (34,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg