Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy  odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXV/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2022 r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
  1. zmiany budżetu na rok 2022,
  2. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg