Polecamy

Sesja Rady Gminy Lubsza

G Ł O S Z E N I E
 
            Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu 29.12.2011r.
o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy  odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:
 
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 15.12.2011r.
  4.  Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
  6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
                 1)   zmian budżetu na rok 2011,
                 2)   uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
                  -   przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,
                  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
                  - odczytanie projektu uchwały budżetowej
                  - przedstawienie stanowisk komisji stałych;
                  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej;
                  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
                 - głosowanie nad projektem uchwały,
                3) rozpatrzenia skargi.
  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
  2. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
  3. Zakończenie obrad.
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                            Rady Gminy Lubsza
                                                                             mgr Janina Wcisło

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg