Dziś jest: , r. Imieniny: 
 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uwierz w swój sukces
rozmiar: 10,70 KB 
pobrań: 189 
data: 2015-02-09 12:19:51
 
Cel główny projektu: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród osób poniżej 30 roku życia mieszkańców gmin: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
 
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, zawodowym, średnim, ogólnokształcącym, wyższym z niskim lub bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkujących na terenie wiejskim gmin: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka.
czytaj więcej


Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja

rozmiar: 5,12 KB 
pobrań: 1877 
data: 2012-09-19 12:19:48  rozmiar: 5,72 KB 
pobrań: 1897 
data: 2012-09-19 12:19:37

W miesiącu wrześniu 2012r. Gmina Lubsza rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja.
W ramach projektu 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubsza – PSP Lubsza, PSP Czepielowice, PSP Mąkoszyce, PSP Dobrzyń - prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów
z klas I-III.
czytaj więcej


Powrót do zatrudnienia
rozmiar: 15,26 KB 
pobrań: 701 
data: 2014-03-26 11:05:20
 
Gmina Lubsza zawarła   porozumienie w dniu 10 grudnia 2013r  nr 316/P/PO/2013
 z Wojewódzkim Urzędem Prascy w Opolu  w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia’ w ramach projektu POKL.6.1.1.-16-002/13 współfinansowanego ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Dział 6.1. Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na  regionalnym rynku pracy, współfinansowany   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej


Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza

rozmiar: 5,12 KB 
pobrań: 3222 
data: 2011-08-16 22:46:52  rozmiar: 5,72 KB 
pobrań: 3259 
data: 2011-08-16 22:46:22

Poddziałanie 9.1.2
„Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”
Okres  realizacji projektu: od 01.02.2011r. do 30.06.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 120.000 zł, po 30.000 zł na 1 szkołę. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. W projekcie bierze udział 191 dzieci z klas I-III z 4 szkół podstawowych w Gminie Lubsza: PSP Czepielowice, PSP Dobrzyń, PSP Lubsza, PSP Mąkoszyce.

czytaj więcej


Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

rozmiar: 5,12 KB 
pobrań: 3431 
data: 2011-08-16 23:04:32 rozmiar: 5,72 KB 
pobrań: 3412 
data: 2011-08-16 23:04:06

Poddziałanie 9.1.2
 „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – projekt systemowy
Okres realizacji projektu: od 01.09.2010r. do 31.08.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 6.023.971,46 zł. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. Jest to projekt systemowy realizowany na terenie województwa opolskiego na podstawie Umowy Partnerskiej z Samorządem Województwa Opolskiego. Do projektu przystąpiło 36 uczniów z terenu Gminy Lubsza

czytaj więcej


Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych - rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza

rozmiar: 5,12 KB 
pobrań: 3574 
data: 2011-08-16 23:01:10 rozmiar: 5,72 KB 
pobrań: 3579 
data: 2011-08-16 23:01:01

Poddziałanie 9.1.2

„Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”
Okres realizacji projektu: od 01.01.2011r. do 31.03.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 465.966 zł. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. W projekcie bierze udział 419 uczniów z 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Lubsza: PSP Czepielowice, PSP Dobrzyń, PSP Lubsza, PSP Mąkoszyce, PSP Michałowice SPSK

czytaj więcej


Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza - Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu

rozmiar: 5,12 KB 
pobrań: 3087 
data: 2011-08-16 23:09:44 rozmiar: 5,72 KB 
pobrań: 3116 
data: 2011-08-16 23:09:38

Działanie 9.4.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu”
Okres realizacji projektu: od 01.01.2011r. do 30.06.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 213.375,50 zł. Gmina pokrywa 15 % kosztów związanych z realizacją projektu. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych. Przedmiotem projektu jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w 6 szkołach i 3 przedszkolach Gminy Lubsza w liczbie 78 osób w dwóch obszarach wsparcia:
 - studiów podyplomowych z informatyki, diagnozy i terapii pedagogicznej dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem/uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
- realizacja dwóch rodzajów kursów doskonalących w krótkich formach w zakresie nowoczesnych metod nauczania- w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ICT/multimedia .Warsztaty praktyczne w obiektach edukacyjnych w Warszawie, Toruniu, Krakowie i na Opolszczyźnie.

czytaj więcej

 
 
Dane adresowe
Urząd Gminy w Lubszy
ul. Brzeska 16, 49 - 313 Lubsza
tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
faks: 77 411 86 30
lubsza@lubsza.ug.gov.pl, info@lubsza.ug.gov.pl
Połozenie gminy
Gmina leży przy drodze krajowej
Nr 39 i Nr 457. Odległość od miast wojewódzkich,
zarówno od Opola, jak i od Wrocławia wynosi 35 km.
Zobacz na mapie
Gmina oferuje
  • Duże zasoby siły roboczej,
  • dobre połączenia komunikacyjne,
  • pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
    (w przetwórstwie rolno-spożywczym, agroturystyce,
    oraz w rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej)
ostatnia modyfikacja: 2015-05-27 08:17:57