Dziś jest: , r. Imieniny: 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie

drugi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej
rozmiar: 8,27 KB 
pobrań: 212 
data: 2015-01-29 12:41:04
 
Gmina Lubsza realizuje projekt pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza”.
czytaj więcej


Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych  prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz  przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Do pobrania:

zarzadzenie.pdf

czytaj więcej


Informacja
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza 2015
(Styczeń-Czerwiec)
czytaj więcej


Informacja

Harmonogram zajęć prowadzonych w szkołach podczas ferii

czytaj więcej


Ogłoszenie

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

czytaj więcej


Ogłoszenie
Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., , poz. 118,poz. 1143, po. 1138 ) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2015,
czytaj więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 rokowania po drugim  przetarg ustnym nieograniczony zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Czepielowice

czytaj więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

czytaj więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

rokowania po drugim  przetarg ustnym nieograniczony zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

 Położenie nieruchomości: Kościerzyce
czytaj więcej

idź do strony: 123456»
pozycja: 1-10 z 54 pozycji na stronę: 
 
 
Dane adresowe
Urząd Gminy w Lubszy
ul. Brzeska 16, 49 - 313 Lubsza
tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
faks: 77 411 86 30
lubsza@lubsza.ug.gov.pl, info@lubsza.ug.gov.pl
Połozenie gminy
Gmina leży przy drodze krajowej
Nr 39 i Nr 457. Odległość od miast wojewódzkich,
zarówno od Opola, jak i od Wrocławia wynosi 35 km.
Zobacz na mapie
Gmina oferuje
  • Duże zasoby siły roboczej,
  • dobre połączenia komunikacyjne,
  • pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
    (w przetwórstwie rolno-spożywczym, agroturystyce,
    oraz w rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej)
ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 12:49:13