Polecamy

Aktualności

 • Ogłoszenie

  II rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

  21-02-2019
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych  konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza

  PDFinformacja o wynikach konsultacji.pdf

  21-02-2019
 • Ogłoszenie

  w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza

  PDFogłoszenie w spr. wyników otwartego konkursu.pdf

  18-02-2019
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r.  o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  15-02-2019
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019

  PDFzarządzenie w spr. konsultacji.pdf

  13-02-2019
Wszystkie aktualności