Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Lubsza, dnia 09.05.2018r.

 

Ogłoszenie Wójt Gminy Lubsza

z rozeznania cenowego ofert złożonych na  zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego  wartość nie przekracza

 wyrażonej w złotówkach kwoty  30  000 euro

 

 prowadzonego  z zastosowaniem art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017r.,poz. 1579 ze zm. )

Informuję, że  w odpowiedzi  na zapytanie  ofertowe Gminy Lubsza zamieszczone na  stronie  BIP   w sprawie  zaproszenia do  składania ofert na    opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.1.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji, RPO WO 2014-2020 nabór III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wraz z usługą zarządzania tym projektem,

w tym usług zastępstwa w postępowaniach przed Instytucją Organizującą Konkurs, w wyznaczonym terminie  do  17.04.2018r.  wpłynęło 9 ofert wykonawców.

 

 Warunki zapytania ofertowego  zostały spełnione  przez oferenta

Pana Jacka Maciejowskiego Prezesa  CL sp. z o.o.    ul. Długa 43,  49-300 Brzeg o  świadczenie  usługi     opracowania projektu  wraz    z jego zarządzaniem .

Oferowana cena  wynosi 59% kosztów pośrednich w ramach realizowanego projektu, lecz nie więcej  niż 30 tys. EURO .

Wybór oferty  został dokonany  o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny oferty. Oferta  złożona przez  Pana Jacka Maciejowskiego  Prezesa  CL sp. z o.o.    ul. Długa 43, 49-300 Brzeg  na świadczenie  usługi  opracowania projektu   wraz z jego zarządzaniem jest jedyną  ofertą która   spełniła  warunki  zapytania  ofertowego .

Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zawrze  umowę  na piśmie  o  świadczenie usługi opracowania projektu wraz  z  jego zarządzaniem.

Ogłoszenie z przyjęcia  oferty  zostanie  opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej ( bip.lubsza.ug.gov.pl ) .

 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  09-05-2018 08:04
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  09-05-2018 08:06
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 149
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×