Polecamy

Aktualności

 • Zmiana siedziby Biura LGD Stobrawski Zielony Szlak

  nowa siedziba.jpeg Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak informuje o zmianie siedziby Biura LGD. Nowy adres to: ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki.

  Godziny pracy biura, jak również telefony kontaktowe pozostają bez zmian.

  24-02-2020
 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin:  14.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  21.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  28.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  03.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

  06.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  10.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

  13.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  Cel: wyrażenie sprzeciwu wobec ignorowania mieszkańców miejscowości Lubsza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w związku z opracowaniem dokumentacji etapu STEŚ i Koncepcji Programowej dla budowy  obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej DK 39  i jednoczesnym nieuwzględnieniem obwodnicy Lubszy.

   

  Organizator:  Komitet Mieszkańców Lubszy, Sołectwo Lubsza

  Przewodniczący: Sołtys Wsi Lubsza – Beata Frąckowiak

  14-02-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza  na rok szkolny 2019/20

  12-02-2020
 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin.; 14.02.; 21.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  11-02-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  11-02-2020
Wszystkie aktualności