Aktualności z Gminy Lubsza http://lubsza.ug.gov.pl/ Aktualności z Gminy Lubsza pl RSS FeedGenerator 1.1 by Mateusz 'MatheW' Wójcik Ogłoszenie http://lubsza.ug.gov.pl/5381/ogloszenie.html http://lubsza.ug.gov.pl/5381/ogloszenie.html Petycje http://lubsza.ug.gov.pl/4302/petycje.html http://lubsza.ug.gov.pl/4302/petycje.html Nr XXXI/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o. z siedzibą w Śmiechowicach http://lubsza.ug.gov.pl/5380/nr-xxxi2352017-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-zakladu-wodociagow-i-kanalizacji-smiechowice-sp-z-oo-z-siedziba-w-smiechowicach.html http://lubsza.ug.gov.pl/5380/nr-xxxi2352017-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-zakladu-wodociagow-i-kanalizacji-smiechowice-sp-z-oo-z-siedziba-w-smiechowicach.html Nr XXXI/234/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza http://lubsza.ug.gov.pl/5379/nr-xxxi2342017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-obrebie-wsi-lubsza.html http://lubsza.ug.gov.pl/5379/nr-xxxi2342017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-obrebie-wsi-lubsza.html Nr XXXI/233/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza, http://lubsza.ug.gov.pl/5378/nr-xxxi2332017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-obrebie-wsi-lubsza.html http://lubsza.ug.gov.pl/5378/nr-xxxi2332017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-obrebie-wsi-lubsza.html Nr XXXI/232/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza http://lubsza.ug.gov.pl/5377/nr-xxxi2322017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubsza.html http://lubsza.ug.gov.pl/5377/nr-xxxi2322017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubsza.html Nr XXXI/231/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, http://lubsza.ug.gov.pl/5376/nr-xxxi2312017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubsza.html http://lubsza.ug.gov.pl/5376/nr-xxxi2312017-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubsza.html Nr XXXI/230/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości stanowiących własność gminy, http://lubsza.ug.gov.pl/5375/nr-xxxi2302017-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-w-drodze-bezprzetargowej-kolejnych-umow-dzierzawy-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy.html http://lubsza.ug.gov.pl/5375/nr-xxxi2302017-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-w-drodze-bezprzetargowej-kolejnych-umow-dzierzawy-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy.html Nr XXXI/229/2017 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Lubsza http://lubsza.ug.gov.pl/5374/nr-xxxi2292017-w-sprawie-zasad-sprzedazy-lokali-mieszkalnych-w-budynku-nr-53-przy-ul-opolskiej-w-pisarzowicach-stanowiacych-wlasnosc-gminy-lubsza.html http://lubsza.ug.gov.pl/5374/nr-xxxi2292017-w-sprawie-zasad-sprzedazy-lokali-mieszkalnych-w-budynku-nr-53-przy-ul-opolskiej-w-pisarzowicach-stanowiacych-wlasnosc-gminy-lubsza.html Nr XXXI/228/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lubsza w 2016 roku http://lubsza.ug.gov.pl/5373/nr-xxxi2282017-w-sprawie-przyjecia-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej-w-gminie-lubsza-w-2016-roku.html http://lubsza.ug.gov.pl/5373/nr-xxxi2282017-w-sprawie-przyjecia-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej-w-gminie-lubsza-w-2016-roku.html