Polecamy

Aktualności

 • Informacja

  Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

  https://piorin.gov.pl/sygn/php/rpowiat.php?kod=OPBR

  13-04-2018
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  19 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  13-04-2018
 • Informacja

  Informację o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury 

  PDFINFORMACJA.pdf

  04-04-2018
 • 23-03-2018
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Ostrzezenie nr 8 z dnia 15 03 2018 - woj  opolskie

  Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 25 km/h, z porywami do 55 km/h, z północnego-wschodu, powodować będzie zawieje śnieżne.
  Wieczorem i początkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -7°C do -5°C, przy gruncie od -9°C do -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

  PDFOstrzezenie nr 8 z dnia 15 03 2018 - woj opolskie.pdf

  16-03-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 zm. poz. 2232; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania PDFZarządzenie dot. prog. opieki nad zwierzętami.pdf

  Dodano w dniu 20.02.2018r. : Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie
  7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1 tj. w okresie od dnia 07.03.2018r. do dnia 13.03.2018r. do godziny 1400.

   W dniu 16.03.2018 r. dodano Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. PDFzarządzenie.pdf

  16-02-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.14.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf

   

  W dniu 15.03.2018 r. dodano Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.14.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza PDFzarządzenie.pdf

  20-02-2018
 • Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  w Gminie Lubsza

  Schowek02.jpeg

   

  Wójt Gminy Lubsza  informuje  o  nawiązaniu  umowy o współpracy partnerskiej z Wojewódzkim  Zrzeszeniem LZS  w Opolu  dla  potrzeb realizacji projektu „Umiem Pływać” współfinansowanego  ze środków  Ministerstwa Sportu  i Turystyki .

  Program powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” skierowany  jest do  uczniów szkół podstawowych

  z klas I – III.

  Zajęcia  sportowe na  krytych pływalniach   są  organizowane  i  prowadzone  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje i  uprawnienia, w  wymiarze 20 godzin lekcyjnych  raz w tygodniu, w grupach liczących nie  więcej niż 15  osób. Przy  większej  liczbie  uczestników , zajęcia są   realizowane w kilku grupach  jednocześnie bądź w rożnych  terminach  oddzielnie  dla  każdej  grupy.

  13-03-2018
 • Informacja

  Zapraszamy do udziału w XVI edycji  Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,

  Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

  13-03-2018
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  22 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  19-03-2018