Polecamy

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

  Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE

  14-05-2015
 • Ogłoszenie

  Drugi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali usługowych .

  Położenie nieruchomości – lokale usytuowane w budynku nr 121 w Szydłowicach.
  14-05-2015
 • herb_big.png

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany Statutu Gminy Lubsza

  16-04-2015
 • KRUS

  Informacja KRUS

  Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

  Do pobrania:

  PDFpismo od Ministra Pracy i Polityki Spolecznej.pdf

  PDFartykuł.pdf

  17-04-2015
 • ogloszenie.png

  Ogłoszenie

  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej garażem wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.

  07-04-2015
 • ogloszenie.png

  Ogłoszenie

  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali usługowych

  26-03-2015
 • ogloszenie.png

  Ogłoszenie

  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE

  26-03-2015
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURUS  OFERT na  wybór dziennego  opiekuna  sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do  lat 3

   

  10-04-2015
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  wyniki przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025

  07-04-2015
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że wzorem lat ubiegłych czynny będzie w Gminie punkt obsługi rolników, który udzielać będzie pomocy przy wypełnianiu wniosków dot. płatności obszarowych

  10-04-2015