Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019

  PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf

   

  07-03-2019
 • 04-03-2019
 • Ogłoszenie

  Przetarg  ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości: Pisarzowice

  04-03-2019
 • Informacja

  W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w dostępie do Systemu Rejestrów Państwowych, obsługującego Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencję ludności w piątek 1 marca 2019 r. od godz.12.00

  01-03-2019
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

  27-02-2019
 • Ogłoszenie

  ogłoszenie.jpeg szkolenie z zakresu e-wniosekPlus oraz zmian w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW w roku 2019

  27-02-2019
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy 

  25-02-2019
 • Ogłoszenie

  II rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

  21-02-2019
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych  konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza

  PDFinformacja o wynikach konsultacji.pdf

  21-02-2019
 • Ogłoszenie

  w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza

  PDFogłoszenie w spr. wyników otwartego konkursu.pdf

  18-02-2019