Polecamy

Jednostki organizacyjne

 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy, ul. Szkolna 1a; 49-313 Lubsza; tel. 77 4120830
2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Szkolna 4; 49-313 Lubsza; tel 77 4118616
3. Publiczne Szkoły :
    a) Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach, Kościerzyce 31; 49-314 Pisarzowice; tel 77 4126828
    b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
        w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4; 49-315 Mąkoszyce, tel. 77 4124490
    c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II wojny światowej w Czepielowicach, Czepielowice 31; 49-314   Pisarzowice; tel 77 4120220
    d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dobrzyniu, Dobrzyń 35; 49-312 Szydłowice;  tel 77 4118226
    e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Lubszy, ul. Szkolna 2; 49-313 Lubsza,  tel. 77 4120842
4. Publiczne Przedszkola :
    a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy Publiczne Przedszkole w Lubszy; ul. Szkolna 1; 49-313 Lubsza; tel. 77 4118656
    b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach, ul. Kolejowa 1; 49-315 Mąkoszyce;  tel. 77 4124495
    c)  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach  Publiczne Przedszkole w Kościerzycach; Kościerzyce 64; 49-314 Pisarzowice, tel. 77 4126807

 

Spółka gminna:   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

Śmiechowice 20; 49-314 Pisarzowice
tel. 77 411-96-60