Polecamy

Aktualności

 • Ogłoszenie

   

  O G Ł O S Z E N I E

          Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 12.00               w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 11.10.2018r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
  6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
  8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

  1) Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2019;

  2) rozpatrzenia skargi;

  3) przekazania pisma.

  1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie obrad.

   

                                                                                                                

   Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

  Jan Minosora

  12-10-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   informacji o wynikach konsultacji  z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji

  jak również Zarządzenia  Wójta Gminy WG.0050.112.2018 z dnia 18.09.2018r. w sprawie  przeprowadzenia   konsultacji „ Rocznego Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019” ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji 

  PDFzarządzenie.pdf

  12-10-2018
 • Informacja

  Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy.

  O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm odbędzie się rozmowa na kolejnym z cyklu spotkań w Brzegu.

  http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-brzeg/

   

  12-10-2018
 • 25-05-2018
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, serdecznie zapraszają rolników na szkolenie dotyczące „Zasad wypełnienia wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi”.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 5 października  2018r. o godzinie 12.00 (najbliższy piątek) w Sali Konferencyjnej OODR w Łosiowie.

  Serdecznie zapraszamy

  04-10-2018
Wszystkie aktualności