Polecamy

Aktualności

 • Informacja

  Utylizacja azbestu na terenie Gminy Lubsza

  Gmina Lubsza, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza, otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

                                                                                                        

   

  18-08-2017
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że planuje zorganizować bezpłatną zbiórkę opon rolniczych na terenie gminy Lubsza. Osoby posiadające takie opony proszone są o poinformowanie Urzędu Gminy Lubsza o ilości posiadanych opon celem zorganizowania odbioru  i transportu pod nr tel. 77 4118630 wew. 134 do 15 września 2017r.
  O terminie zbiórki zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.

                                                                   Wójt Gminy Lubsza

                                                         

  14-08-2017
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  spawie  ustalenia  terminu  składania  wniosków do  dyrektorów  szkół w Gminnie  Lubsza, do których będzie uczęszczał  uczeń w  roku szkolnym 2017/2018, o  udzielenie  pomocy  finansowej uczniom na  zakup  podręczników  i materiałów  edukacyjnych w  ramach Rządowego programu  pomocy uczniom w  roku 2017 „ Wyprawka szkolna”.

   

  14-08-2017
 • Ogłoszenie

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.58.207 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  08-08-2017
 • Informacja

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 04.08.2017r.

  PDFzawiadomienie .RDOŚ.pdf

  08-08-2017
Wszystkie aktualności