Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac

  Do pobrania:  PDFzarządzenie.pdf

  19-01-2018
 • Informacja

  HARMONOGRAM  PRACY ŚWIETLIC  I BIBLIOTEK WIEJSKICH –   FERIE  -  2018

  Godziny zajęć – 10.00 – 14.00

  Do pobrania: 

  DOCharmonogram ferie 2018.doc

  18-01-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza 

  Do pobrania: PDFZarządzenie - harmonogram post. dla przedszkoli.pdf

  18-01-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza

  Do pobrania:

  PDFZarządzenie - harmonogram post. dla szkół.pdf

  18-01-2018
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza  informuje o  możliwości  zgłaszania   przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone  w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania   i upowszechniania   kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2018

  12-01-2018
Wszystkie aktualności