Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie

  sprawie   informacji o wynikach konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  10-11-2015
 • Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

  29-10-2015
 • Informacja

  Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

  29-10-2015
 • Ogłoszenie

  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

  15-10-2015
 • Zarządzenie

  Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi 

  Plik do pobrania:

  konsultacje z radami.pdf

  14-10-2015
Wszystkie aktualności