Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr ……… Rady Gminy Lubsza z dnia …….. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza

  22-01-2019
 • Ogłoszenie

  Informuję  organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie ( tj. Dz.U.  z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.), które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy  (wspieranie wspierania i upowszechnianie  kultury  fizycznej ),  że do   ogłoszenia   Wójta Gminy Lubsza  o otwartym konkursie ofert  z dnia 14.01.2019r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza   w 2019r. w okresie od 22.02.2019r. do 15.12.2019r., jako materiał  do  pobrania  został  omyłkowo   zamieszczony wzór   oferty  realizacji zadania  publicznego , który  ma  zastosowanie  do realizacji  zadania  publicznego  w  wyniku  otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego po dniu 1 marca 2019r.

  22-01-2019
 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
  Spadek temperatury od 0°C do -2°C, przy gruncie do -3°C.,

  Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2019 do godz. 20:00 dnia 18.01.2019

  18-01-2019
 • Informację o aktywności oszustów

  Opolska Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać. Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

  Policjanci NIGDY nie każą wybierać z banku i przekazywać komukolwiek pieniędzy. NIGDY nie każą robić przelewów na konto pod pretekstem ich zabezpieczenia. Uważajcie na oszustów - dzwonią podając się za policjantów, funkcjonariuszy CBŚP czy członków rodziny. Taką rozmowę należy bezwzględnie zakończyć ROZŁĄCZAJĄC SIĘ!

  18-01-2019
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  24 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  18-01-2019
Wszystkie aktualności