Polecamy

Aktualności

  • Zarządzenie

    w  sprawie  powołania  komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac

    02-02-2016
  • Informacja

    Harmonogram zajęć organizowanych podczas ferii zimowych w Gminie Lubsza

    01-02-2016
  • Zarządzenie

    w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2016/2017 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza  

    27-01-2016
  • Zarządzenie

    w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2016/2017 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza

    27-01-2016
  • Zarządzenie

    w sprawie    upublicznienia   kryteriów  branych  pod  uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz  dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych kryteriów, a także  liczbę  punktów możliwych do uzyskania za poszczególne   kryteria  dla roku  szkolnego 2016/2017  do  klas pierwszych gimnazjum  prowadzonego przez  Gminę Lubsza

    27-01-2016
Wszystkie aktualności